Lịch sử hình thành

MED GROUP có tiền thân là một Phòng Xét nghiệm lâm sàng tổng hợp, thành lập ngày 06/3/1996, với nhân lực chỉ có 3 cán bộ, thiết bị chủ yếu làm bằng tay và bán tự động. Đến nay, qua hơn 26 năm phát triển và mở rộng, với khoảng 2.500 cán bộ nhân viên, hoạt động đa dạng, xây dựng hệ sinh thái Y tế làm trung tâm, MEDLATEC với vốn đầu tư ~ 50 triệu USD, gần 2 triệu lượt khách hàng/năm trên nhiều lĩnh vực:

Xem thêm

<--Trượt để khám phá -->